Nainen bunda painot

nainen bunda painot

Voimassa jussille asti siis. Automaattitarjous näyttää normaalihinnan, mutta sen lisäksi saat erillisen viestin alennetusta hinnasta.

Se ei sido vielä mihinkään, mutta ilahdumme, kun huomaamme sinun ajatelleen meitä. Posted by Translatum Oy 7. Tietosuojakäytännöt, selosteet, sopimukset ja niiden liitteet sun muut GDPR-dokkarit… Koville otti, mutta valmista tuli ennen toukokuista kalmanviivaa!

Paitsi että… Pitikös nämä gepardijutut vielä kääntääkin? Niinhän ne piti, niin. Sujuikos hältä englannin lisäksi ruotsikin? Ennen kuin ehdit huolestuttaa itsesi ja Johannan, ota ja luovi käännöstoimisto Translatumin sivuille. Pyydä lomakkeella tarjous dokumenttiesi käännöksistä. Tarjousviesti räpsähtää sähköpostiisi muutamassa sekunnissa. Tarjous ei sido vielä mihinkään, mutta tässä muutama fakta päätöksenteon tueksi: Sopimustekstien kääntäminen vaatii erityisosaamista, jota meidän kääntäjiltämme löytyy.

Jos siis tietosuojatekstisi odottelevat vielä kääntämistään, laita meille viestiä ja anna meidän näyttää gepardimainen notkeutemme!

Posted by Translatum Oy 3. Toukokuussa tulee voimaan paljon puhuttu EU: Tämä asetus koskee organisaatioita, jotka ylläpitävät mitä tahansa henkilörekisteriä, esimerkiksi asiakasrekisteriä — käytännössä siis kaikkia yrityksiä. Asetuksen rikkomuksesta voi aiheutua yritykselle jopa 20 miljoonan sakko.

Lisää sen yksityiskohdista voi lukea vaikkapa täältä. Jokainen yritys joutuu siis käymään läpi vähintäänkin omaa toimintaansa tietosuojavaatimusten näkökulmasta. Mutta kun yritys ostaa teksteihin liittyviä palveluita ulkoa, on huomioitava myös, millaisia tietoja yrityksestä lähtee ulospäin näiden tekstien mukana ja miten palveluntarjoajat tietosuoja- ja salassapitoasioita hoitavat.

Seuraavassa muutamia olennaisia nostoja siitä, mitä kääntäessä ja käännättäessä kannattaa tietosuojan näkökulmasta huomioida. Tietosuoja-asetus edellyttää, että kaikkien henkilörekistereitä ylläpitävien yritysten täytyy laatia rekistereistään tietosuojaseloste, jossa kerrotaan muun muassa rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja niiden tietolähteet. Käännöksiä tilaavan asiakkaan kannattaakin pitää mielessä, että myös käännöstoimiston täytyy pyydettäessä esittää tämä rekisteriseloste.

Käännätettäviin teksteihin voi sisältyä luottamuksellista tai salassapidettävää materiaalia, ja vaikkei sisältyisikään, jokaisen yrityksen on syytä tietää, missä sen materiaaleja liikutellaan ja miten. Mitä enemmän manuaalista käsittelyä käännösprosessi eri vaiheineen sisältää, sitä suurempia tietosuojariskejä siihen liittyy.

Perinteistä sähköpostipyörittelyä varmempaa onkin, jos kääntämiseen liittyvä työnkulku hoituu kokonaisuudessaan yhden ja saman sovelluksen sisällä — tarjouspyynnön pyytämisestä lähtien. Kaikki ammattimaisesti toimivat käännöstoimistot käyttävät työkaluja, jotka tallentavat tekstit ja niistä tuotetut käännökset käännösmuistiksi nimitettyyn tietokantaan. Silloin on tärkeää, että kunkin asiakkaan teksteistä tuotettu käännösmuistiaines pysyy erillään muiden asiakkaiden materiaaleista ja että sisältöön pääsevät käsiksi vain asianmukaiset henkilöt.

Sama pätee myös termityöhön ja niistä tuotettuihin sanastoihin. Moderneissa käännöstyökaluissa käyttäjäkohtaisine tileineen ja salasanoineen tämä on huomioitu jo lähtökohtaisesti. Lisäksi joillakin käännöstoimistoilla on käytössään tekniikkaa, joka y hdistää asiakkaan automaattisesti oikeaan käännösmuistiin jo tarjouspyyntöä tehtäessä.

Tämä auttaa varmistamaan, että yrityksen tekstejä ja tietoja säilytetään aina asianmukaisesti. Kun käännätetään esimerkiksi tuotejulkistuksiin tai teknisiin innovaatioihin liittyviä tekstejä tai vaikkapa pörssitiedotteita, käsitellään liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietoja, joiden ei todellakaan haluta päätyvän vääriin käsiin.

Asiakkaan tietojen salassapito onkin kaiken käännöspalvelutoiminnan lähtökohta ja sen tulee sisältyä jo yleisiin toimitusehtoihin, mutta se voidaan myös varmistaa erillisin sopimuksin non-disclosure agreement, NDA. Salassapitosopimus allekirjoitetaan yleensä asiakkaan aloitteesta. Olennaista on, että sopimusvelvoite kattaa koko alihankintaketjun eli kaikki ne henkilöt ja tahot, jotka jollain tapaa käsittelevät tai ylipäätään näkevät käännettävänä olevaa tekstiä.

Posted by Translatum Oy 5. Japanissa on kysyntää suomalaisille tuotteille ja osaamiselle — muillekin kuin metsä- ja metalliteollisuuden tuotteille, jotka tällä hetkellä hallitsevat Suomen Japanin-vientiä. Viime vuonna vientikynnys madaltui entisestään, kun Japani ja EU pääsivät yhteisymmärrykseen vapaakauppasopimuksesta. Mitä suomalaisyrityksissä sitten vielä odotetaan? Eikö markkinavaltausta kannattaisi lähteä tekemään ennemmin kuin myöhemmin?

Japanin kaupan asiantuntijan Tiina Ropon mukaan harkittu eteneminen on kuitenkin järkevintä, mitä Japanin markkinoille tähtäävä yritys voi tehdä. Japani ei nimittäin ole testimarkkina eikä oikea areena kansainvälistymiskokeiluille, vaan sinne vaaditaan kypsyyttä ja pitkäjänteistä sitoutumista.

Pitää myös tietää tarkalleen, mitä on tekemässä. Tiina Ropo tietää, koska hän lukeutuu Suomen harvoihin Japaniin suuntautuvan liiketoiminnan asiantuntijoihin.

Hänellä on alalta pitkä kokemus ja laajat verkostot, joita hän on rakentanut luvun alusta lähtien, jolloin hän yhdessä miehensä Akira Ropon kanssa myi hirsitaloja Japaniin. Nykyään hän auttaa muita suomalaisyrityksiä Japanin markkinoille Business Japan -asiantuntijapalvelun puitteissa. Ropon mukaan Suomessa on paljon japanilaisia kiinnostavia tuotteita ja osaamista.

Esimerkeiksi hän nostaa terveysteknologian, cleantechin ja energiaratkaisut, mutta arvioi, että melkein mille tahansa tuotteelle voi löytyä Japanista markkinat, jos asiat tehdään oikein. Suurimmat haasteet liittyvätkin useimmiten muihin asioihin kuin itse tuotteisiin. Japanissa luottamus on ensiarvoisen tärkeää, joten suhteiden ja verkostojen merkitys korostuu, Tiina Ropo sanoo. Suomella ja suomalaisilla on Japanissa hyvä maine.

Japanilaiset pitävät suomalaisista, ja olemme heille myös mieluisia kauppakumppaneita. Ropo uskoo tämän juontavan osittain juurensa luonteiden ja kulttuureiden yhtymäkohtiin. Esimerkiksi neuvottelutilanteissa siedämme molemmat hiljaisuutta hyvin: Erojakin löytyy, esimerkiksi suhtautumisessa liiketoimintaan. Japanilainen taas kasvattaa liiketoimintaansa hitaasti ja kärsivällisesti olemassa olevia yhteistyöverkostojaan vaalien.

Toisaalta kun liikesuhde kerran saadaan toimimaan, yhteistyö voi olla hyvinkin pitkäaikaista ja palkitsevaa. Ja vaikka englantia osattaisiinkin, silti asiat hoidetaan mieluummin omalla kielellä, Tiina Ropo painottaa. Kielimuurin huolellinen purkaminen on erityisen tärkeää, koska japanilainen ei paljasta, milloin vastapuolen puhe on jäänyt ymmärtämättä.

Hän ei sano sitä, koska kokee sen loukkaavan puhujaa. Toinen osapuoli voi jäädä siihen käsitykseen, että neuvottelut ovat edenneet hyvin, ja ihmettelee, kun asiaan ei koskaan palata! Käytännössä tulkin käyttäminen liikeneuvotteluissa on siis välttämätöntä, samoin tekstimateriaalien käännättäminen japaniksi. Japanilainen päätöksentekoprosessi on pitkä, ja sen tueksi vaaditaan paljon tietoa. Siksi käännökset kannattaa hankkia jo melko pian ensitunnustelujen jälkeen. Toisaalta käännöksen toimittajalta täytyy edellyttää huolellisuutta ja tarkkuutta, jotta käännökseen ei päädy esimerkiksi hankalia tilanteita aiheuttavia termivirheitä, Ropo muistuttaa.

Ropo yhteistyökumppaneineen on käyttänyt japanin käännöksissä onnistuneesti käännöstoimisto Translatumin palveluita. Käytä tarvittaessa asiantuntijaa apuna. Jos japanilainen kysyy, montako ruuvia pussissa on, vastaa tarkalla lukumäärällä. Jos aikataulut uhkaavat pettää, ota etukäteen yhteyttä ja selitä asia. Toimitusten on vastattava näyte-erän laatua.

Se tarkoittaa myös säännöllisiä vierailuja asiakkaan luokse. Pohjoismaisuus ja suomalaisuus kiinnostavat — jos japanilainen haluaisi japanilaista, hän ostaisi kotimarkkinoilta! Posted by Translatum Oy 9. Käännöstoimisto Translatumissa arvostetaan uraansa aloittelevien nuorten kääntäjien oppimishalua ja osaamista.

Menneenä kesänä meillä olikin iloksemme mahdollisuus tarjota harjoittelupaikat kahdelle opintojensa loppuvaiheessa olevalle kääntäjäopiskelijalle. Kiitämme heitä mieluisasta ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä! Edellisessä jutussamme lähiharjoittelun näkökulmaa esitteli Sini Vertomaa , ja tällä kertaa kuulemme harjoittelunsa etänä tehnyttä Anni Juhelaa.

Harjoittelijoidemme tukena toimivat Translatumin oma inhouse-kääntäjä sekä Translatumin muut koulutetut käännösammattilaiset, joiden asiantuntemus ja työtehtävät vaihtelevat kääntämisestä kielenhuoltoon ja käännössovelluksista projektinhallintaan.

Käännöstoimistolle tehty harjoittelu valmentaa toimimaan freelance-kääntäjänä, joita Translatum inhouse-työntekijöidensä lisäksi työllistää lukuisissa määrin. Yhteistyö molempien tämänvuotisten harjoittelijoiden kanssa onkin tätä kirjoitettaessa ehtinyt jo jatkua käytännön käännöstoimeksiantojen merkeissä. Sivuaineinani minulla on fonetiikka ja sosiologia, ja ollessani vaihdossa opiskelin muun muassa tietotekniikan ja sähkötekniikan perusteita. Kääntäjäharjoitteluni Translatumilla oli todella mielenkiintoinen ja opettavainen.

Tein harjoitteluni etänä, joten sain kokea, millaista freelance-kääntäjän työ todellisuudessa on. Pääsääntöisesti kaikki kommunikointi minun ja ohjaajani välillä tapahtui sähköpostin välityksellä, mutta soitimme myös muutamat Skype-puhelut.

Sähköpostein viestittely toimi oikein hyvin. Vaikka teinkin töitä kotoa käsin, työskentelin ns. Jos minulle tuli kääntäessä eteen jokin ongelma, kirjoitin siitä sähköpostin ohjaajalleni ja vastaus tuli tuota pikaa takaisin. Tietenkin sitä välillä jonkin pienen ongelman kohdalla toivoi, että olisi tehnyt harjoittelua toimistossa, sillä sähköpostin kirjoittaminen ja vastauksen saanti veivät kauemmin kuin pikaisen kysymyksen esittäminen siinä vieressä töitä tekevälle henkilölle.

Kääntämiseen käytettiin Memsource-ohjelmaa, joka osoittautui erittäin helppokäyttöiseksi. Sain sähköpostilla tiedon, että minulle oli lisätty käännettäviä tekstejä Memsourceen, jolloin avasin ohjelman, käänsin tekstit ja palautin ne takaisin samaisen työkalun kautta.

Oikolukijan kommentit sain sähköpostilla, ja näiden kommenttien pohjalta muokatut käännökset palautin takaisin sähköpostilla. Harjoittelun aikana oppi siis käyttämään hyvin Memsource-käännösohjelmaa, ja oli näppärää, että käännösten vastaanottaminen, kääntäminen ja palauttaminen toimivat yhden ja saman alustan kautta. Oikolukijalta saadut kommentit olivat tietysti kovasti hyödyllisiä. Omista käännöksistä saatava palaute auttaa huomaamaan, miten kielitaitoaan voisi vielä kehittää entisestään ja millä muulla tavoin jokin tietty asia X voitaisiin ilmaista suomeksi.

Työskentelin harjoitteluni ajan yhtenä kääntäjänä isossa projektissa, mikä oli kokemuksena mielenkiintoinen. Käytimme projektin aikana yhteistä käännösmuistia, mistä oli paljon hyötyä tässä projektissa. Kääntämissämme teksteissä samat ilmaisut ja termit toistuivat huomattavan taajaan, joten jos joku toinen kääntäjä oli jo ehtinyt kääntää kyseisen kohdan tai termin, sen sai lisättyä omaan käännökseen suoraan muistista. Protestit Uudet yritykset Rating-muutokset Talouden tunnusluvut Talouskalenteri.

Rating Alfa Rating Alfa Haluatko tietää yrityksen luottoluokituksen ja euromääräisen luottosuosituksen? Taloustiedot Taloustiedot Tiivis katsaus yrityksen virallisiin tilinpäätöstietoihin viimeisen kuuden vuoden ajalta. Rating Alfa Alihankkija­raportti Maksukykymittari Luottotiedot Myyjän raportti Yritystietojen tarkastusraportti Yhtiöjärjestys Taloustiedot Kaupparekisteri­ote Rating Alfa Haluatko tietää yrityksen luottoluokituksen ja euromääräisen luottosuosituksen?

Alihankkija­raportti Ota alihankkijaraportti avuksesi valitessasi toimittajaa tai alihankkijaa. Maksukykymittari Katso, kannattaako yritykselle myöntää luottoa tai antaa maksuaikaa. Luottotiedot Selvitä onko yrityksen luottotiedoissa maksuhäiriömerkintöjä.

Myyjän raportti Nopea kokonaiskuva yrityksestä ja sen päättäjistä myyntityötä varten. Yritystietojen tarkastusraportti Hanki kattava kuvaus yrityksestä. Yhtiöjärjestys Hae virallinen ja reaaliaikainen kaupparekisterin yhtiöjärjestys. Taloustiedot Tiivis katsaus yrityksen virallisiin tilinpäätöstietoihin viimeisen kuuden vuoden ajalta. Kaupparekisteri­ote Virallinen ja reaaliaikainen Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriote.

Kaupparekisteri­ote Kaupparekisteri­ote Virallinen ja reaaliaikainen Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriote. Kattilamäentie Nummela. Nilkkapainot ovat kehitetty pääasiassa pakaralihasten treenaamiseen mutta myös koko vartalon treenaus onnistuu painoilla. Tilaa omat Bunda painot.

Pohjois-Karjalan päättäjät rauhoit­te­levat sote-kiinteistöjen myynti-intoa kutsumalla kaikki kunnat kokoukseen — "Julkisesta tervey­den­huol­los­tamme uhkaa tulla reikäjuustoa". Tilaa Suomenmaan ilmainen uutiskirje Lähetämme tuoreimmat uutiset sähköpostiisi viidesti viikossa. Keskusta ei saa olla pelkkä vaali­or­ga­ni­saatio. Antti Kurvinen julkaisi Lastuja verstaastani -kirjan. Pirkkalainen hahmottelee keskustalle politiikan palau­te­tal­koita — "Nyt meillä on vallalla toimin­ta­kult­tuuri, jossa kritiikille ei ole kanavaa".

Heikkinen, Kulmuni ja Kurvinen keskustan vara­pu­heen­joh­ta­jiksi. Mirja Vehkaperän tilalle nouseva Eija Nivala aikoo hoitaa kansa­ne­dus­tajan tehtävää kesän ajan ja anoa syksyllä eroa Ylivieskan kirkkoherran viran vuoksi. Kärnä pöyristyi tuot­ta­ja­hinnan alennuksesta — "Maidon­tuot­ta­jien tilannetta voi pian verrata moderniin maaorjuuteen". Huhtasaaren gradussa rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu — noin 30 prosenttia kopioitu toisen henkilön gradusta.

Arkkipiispan viran jättävä Kari Mäkinen sanoo väsyneensä sanoittamaan elämän syviä kysymyksiä — "Ehkä voin tule­vai­suu­dessa hengittää väljemmin".

Keskus­ta­laisten luottodemari Kirsi Varhila on nainen soten takana — "Minut tunnetaan tässä talossa siitä, että sanon suoraan, jos näyttää siltä, että joku asia ei onnistu". Keskusta koki vuoden vaaleissa ihmeen — onnistuuko Juha Sipilä nyt toistamaan Esko Ahon tempun? Perus­tus­la­ki­va­li­o­kunnan vuoto palvelee oppositiota. Sotkamossa luvassa hyvähenkiset henkilövaalit. Inna Kallioinen Huolenpidosta puolenpitoon.

Antti Kurvinen Onko keskustalla ote suomalaisten arkeen? Mika Lintilä Akuista uutta virtaa Suomen talouteen. Anneli Jäätteenmäki Yhteisiä arvoja täytyy puolustaa. Eeva Kärkkäinen Syrjityin vähemmistö. Pekka Pohjolainen Lahonneet kotta­rais­pöntöt. Yh­teys­tie­dot Ti­laa­ja­pal­ve­lu 08 ark. Poliittinen peli ei saa vaarantaa sote-uudistusta.

Sote on kriittisessä tilassa, mutta hengittää vielä. Oppositio mukaan korjaamaan sotepakettia tai uudet vaalit. En usko maakun­ta­vaa­lien järjes­tä­mi­seen lokakuussa. Kaikkonen varoittaa sote-politikoinnin seuraa­muk­sista — "Isoihin uudistuksiin on pystyttävä myös tule­vai­suu­dessa".

Pienil­mai­lulla valtava mahdollisuus, mutta Helsinki hylkää tilaisuutensa. Vuoto asettaa valiokunnan vaikeaan asemaan, mutta pää on pidettävä kylmänä. Moskovan pää ei kääntynyt MH Saksan ulkoministeri Nord Stream 2: Haluamme, ettei Ukraina menetä täysin kaasun kaut­ta­kul­je­tuk­sesta saamiaan tuloja. Hallituksella sote-uudistuksessa enää täpärä enemmistö. Risikko kutsuu puheen­joh­tajat ja ryhmyrit koolle vuodon takia.

Perus­tus­la­ki­va­li­o­kunta luopuu toistaiseksi sähköisen työtilan käytöstä. Hallitus yrittää vero­muu­tok­silla saada ener­gi­a­lai­tokset vaihtamaan kivihiilen maakaasuun — akkujen tuplaverotus poistuu. Kärnä pelkää veritulppaa Rinteen populismista  — Antti-pastakin pienemmän riskin tavaraa.

Teekkarit testasivat vapun kunniaksi pääministerin huumorintajua — Sipilän kuuluisa kakkara meni uusiksi. Aktiivimallia rajusti vastustava Antti Rinne oli valmis leikkaamaan työt­tö­myys­kor­vauksia vielä viime kaudella vallassa ollessaan. Kärnä kehuu vihreitä ja "Teboil-Toukoksi" julis­tau­tu­nutta puheenjohtaja Aaltoa:

Töl­li ko­ros­taa, et­tei edul­li­sil­ta tun­tu­vil­la kiin­teis­tö­kau­poil­la vält­tä­mät­tä taa­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä pal­ve­lui­den säi­ly­mis­tä. Lop­pu­tu­los ei vält­tä­mät­tä ole tar­koit­ta­nut yh­tä juh­laa. Pörs­siyh­ti­öi­den teh­tä­vä on tuot­taa voit­toa, ei huo­leh­tia pal­ve­luis­ta.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja ym­mär­tää kun­tien epä­var­muu­den sote-rat­kai­su­jen ve­ny­mi­sen vuok­si. Myös Hut­tu­nen ja Leh­ti­mä­ki ym­mär­tä­vät kun­tien re­ak­ti­ot. Tu­le­vai­suus on täy­del­li­sen epä­var­muu­den pei­tos­sa niin kau­an kuin sote-uu­dis­tuk­ses­ta saa­daan val­mis­ta.

Yk­si­tyi­sil­lä yri­tyk­sil­lä on tar­jo­ta pa­pe­ril­la konk­reet­ti­nen so­pi­mus. Sii­hen te­kee mo­nen mie­li tart­tua, Hut­tu­nen sa­noo. Hul­luk­si ti­lan­teen te­kee hä­nen mie­les­tään se, et­tä yli puo­lu­e­ra­jo­jen ih­mi­set tie­dos­ta­vat fir­mo­jen ole­van liik­keel­lä ra­han­kiil­to sil­mis­sä. Ve­ro­eu­rot­kin va­lu­vat suu­rel­ta osin luul­ta­vas­ti muu­al­le.

Sil­ti moni us­koo, et­tä myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen kaut­ta saa­daan pait­si ra­haa myös pal­ve­lut lu­kit­tua kun­taan. Hut­tu­nen it­se us­koo lu­jas­ti sote-uu­dis­tuk­seen, mut­ta on ha­vain­nut tie­tyn­lai­sen toi­vot­to­muu­den le­vi­ä­vän kes­kus­ta­lais­ten­kin kes­kuu­des­sa.

Kai­vat­tai­siin us­kon vah­vis­tus­ta ja tiuk­ko­ja fak­to­ja sen tu­ek­si. En voi ol­la mu­ka­na myy­mäs­sä jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ja hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­taa yk­si­tyi­sel­le. Leh­ti­mä­en mie­les­tä olen­nais­ta nyt on hoi­taa kun­tien kuu­le­mi­set ja saa­da va­lin­nan­va­paus­la­ki pa­ket­tiin no­pe­as­ti. Maa­kun­ta- ja so­teu­u­dis­tuk­sen maa­liin saa­min on hä­nen mu­kaan­sa erit­täin tär­ke­ää. Puhe di­gi­ta­li­saa­ti­os­ta ei Leh­ti­mä­en mu­kaan loh­du­ta syr­jä­ky­lien van­huk­sia, joi­ta pe­lot­taa sen suh­teen jo oma osaa­mat­to­muus.

Vaa­ti­van eri­kois­sai­raan­hoi­don kes­kit­tä­mi­sen hy­väk­sy­vät lä­hes kaik­ki, mut­ta lää­kä­rin ja ste­tos­koo­pin pi­täi­si löy­tyä lä­hel­tä. Nyt moni haluaa varmistaa omat lähipalvelunsa keinolla millä hyvänsä, Esko Lehtimäki sanoo. Jos kun­nat nyt pääs­tä­vät yk­si­tyi­set val­taa­maan omat mark­ki­nan­sa, maa­kun­ta­päät­tä­jien on lo­pul­ta lä­hes mah­do­ton­ta päät­tää yh­tei­sis­tä pal­ve­luis­ta, kos­ka kent­tä on jo val­miik­si mii­noi­tet­tu.

Hän ver­taa yk­si­tyis­tä­mis­vim­maa ta­ka­vuo­sien Ca­ru­na-kaup­poi­hin. Sote-kau­pan­käyn­ti on vain mo­nin ver­roin pa­hem­paa. Ly­hy­es­sä ajas­sa saa­daan val­ta­va va­hin­ko ai­kai­sek­si. Hut­tu­nen toi­voo, et­tä kun­nis­sa ky­et­täi­siin kat­so­maan asi­oi­ta pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä, vuo­si­kym­men­ten pää­hän. Jär­jes­tö­pals­tan il­moi­tuk­set Kes­kus­tan pii­ri­toi­mis­to­jen kaut­ta. Eija Nivala katsoo, ettei hänellä ole vapautusanomusperustetta eduskunnasta ennen kuin kirkkoherran virka tulee hoidettavaksi.

Israelin valtion tärkeimmät virstanpylväät ovat olleet sen syntyhetkestä lähtien sotia. Jirkan laajaa politiikan ja kentän tuntemusta tarvitaan puoluesihteeriltä aikana, jolloin edessämme on vuoden aikana kolmet vaalit, kansanedustaja Eerikki Viljanen kirjoittaa. Kuntien sote-paniikki uhkaa murskata julkiset palvelut — Keskustan Tölli: Saarikko on huolissaan palve­lu­ta­lojen ulkois­ta­mi­sista — "Juuri kun olemme sopineet, että pitäisi löytää uudenlaisia asumis­rat­kai­suja ikäihmisille".

Pohjois-Karjalan päättäjät rauhoit­te­levat sote-kiinteistöjen myynti-intoa kutsumalla kaikki kunnat kokoukseen — "Julkisesta tervey­den­huol­los­tamme uhkaa tulla reikäjuustoa". Tilaa Suomenmaan ilmainen uutiskirje Lähetämme tuoreimmat uutiset sähköpostiisi viidesti viikossa. Keskusta ei saa olla pelkkä vaali­or­ga­ni­saatio.

Antti Kurvinen julkaisi Lastuja verstaastani -kirjan. Pirkkalainen hahmottelee keskustalle politiikan palau­te­tal­koita — "Nyt meillä on vallalla toimin­ta­kult­tuuri, jossa kritiikille ei ole kanavaa".

Heikkinen, Kulmuni ja Kurvinen keskustan vara­pu­heen­joh­ta­jiksi. Mirja Vehkaperän tilalle nouseva Eija Nivala aikoo hoitaa kansa­ne­dus­tajan tehtävää kesän ajan ja anoa syksyllä eroa Ylivieskan kirkkoherran viran vuoksi. Kärnä pöyristyi tuot­ta­ja­hinnan alennuksesta — "Maidon­tuot­ta­jien tilannetta voi pian verrata moderniin maaorjuuteen". Huhtasaaren gradussa rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu — noin 30 prosenttia kopioitu toisen henkilön gradusta.

Ja tuotteilla ja tarinoilla on sielu, niin on yritykselläkin! Leijonat ovat kiinnostuneita yrityksestä, kunnes Miika tiedustelee, onko pääoma plussalla vai miinuksella. Ajattelin, että tästä se alkaa, yhdessä silloisen vaimon kanssa lähdetään tekemään bisnestä, mutta sitten… Se olikin vain minun unelma.

Jaettiin kattilat, jaettiin kaikki. Tuli erittäin synkkä vuosi, minkä aikana en ollut työkykyinen. Olin henkisesti valmis, että laitan säpit oveen, mutta sitten olin, että ei. Nikaman tarina ei ole tässä. Leijonan luola keskiviikkoisin Skip to main content. Leijonan luola Tietoa ohjelmasta. Seuraavat tv-esitykset Kausi 2. Ravinnelisäyritys valmistaa lohesta proteiinijuomaa, jota voivat myös kala-allergikot juoda.

Ikkunaan ruuvattava kukkateline sai alkunsa yrittäjän vaimon huomautuksesta ja uusi treenikonsepti on aikeissa valloittaa maailman. Esteettinen paloturvallisuus esitellään leijonille ja toinen yrittäjä tarjoaa käsienpesun ilman vettä. Liikuntarajoitteisille nopeasti puettava vaatemallisto ratkaisee arjen ongelmia ja huipputeknologialla pakastekuivattuja marjoja on tarjolla kokonaisen tehtaan verran. Terveyspalveluiden Yelp antaa mahdollisuuden arvostella lääkärit.

Ruudusta tuttu kasvo on mukana luomassa uutta urheilulajia, jossa yksi leijona haastetaan häkkiin pelaamaan jalkapalloa. Pohjoisesta tulee kuivattu haukituote, josta saa helposti päivän proteiinitarpeen täyteen.

Solmiosolki uudistaa miesten pukeutumista ja mobiilisovellus pitää yhteyksiä päiväkotien ja vanhempien välillä.

Vaikka NaviAd -ratkaisussa työvaiheet on automatisoitu, itse kääntäminen tehdään ihmisvoimin. Käännöksen tilaajalla on käytössään yli valikoitua käännösalan ammattilaista, jotka toimittavat käännöksiä yli kieliparissa. Apunaan kääntäjillä on modernit käännöstyökalut, kuten reaaliaikaisesti päivittyvä pilvipohjainen käännösmuisti sekä käännössovellukseen integroitu termityökalu johon myös tilaajalla on pääsy.

Nämä edistävät käännösten yhdenmukaisuutta silloinkin, kun projekteja tehostetaan käyttämällä useita eri kääntäjiä. Toisaalta mitä enemmän käännöksiä käännösmuistiin kertyy, sitä suurempi on tilaajan taloudellinen hyöty tilattaessa vastaavia käännöksiä jatkossa — mahdollisuus hyödyntää lausetason muistiosumia näkyy alennuksina käännöksen hinnassa. Karttuva käännösmuisti on tilaajan omaisuutta, ja hän saa sen pyydettäessä milloin tahansa omaan käyttöönsä.

NaviAdin kehittämisen kantavana ajatuksena on digitalisaatio. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että aina kun mahdollista, sovellukset usutetaan keskustelemaan keskenään sen sijaan, että työvaiheita tehtäisiin käsin. Ratkaisuun rakennetut rajapinnat mahdollistavat käännettävien tekstien liikkumisen suoraan järjestelmien välillä.

Toistaiseksi siinä on rajapinnat muun muassa WordPress-sisällönhallintajärjestelmään nettisivutekstien käännöksiä varten sekä DoX-dokumentointijärjestelmään rakenteisten dokumenttien kääntämistä varten. Myös liitäntä tilaajan omaan järjestelmään on toteutettavissa. Asiakkaidemme viesti on ollut kirkas: Yhtä selvää meille on ollut se, että tämä edellyttää rutiinien automatisoimista ja prosessin digitalisoimista niin pitkälle kuin mahdollista.

Olemme taittaneet jo aika taipaleen tätä tavoitetta kohti. Jos haluat nähdä itse, mitä olemme saaneet aikaan, ota yhteyttä! Kääntäminen ei ole vain lähtötekstin sanojen peilaamista toiseen kieleen. On tiedettävä, miten ilmaista asiat, jotta käännös vaikuttaisi kohdekulttuurin keskellä elävään lukijaan samoin kuin alkuperäinen teksti oman kohderyhmänsä lukijaan. Kun on kyse myyvistä tekstilajeista, tämä vaikutus on myös hyvin määriteltävissä: Lokalisoitu, lukijan näkökulmasta luonteva kielenkäyttö synnyttää luottamusta, joka on välttämätöntä ostopäätöksen tekemiseksi.

Sanasanainen tai muutoin liian selkeästi käännökseksi tunnistettava teksti sitä vastoin vieraannuttaa ja voimistaa riskin tunnetta. LinkedIn-bloggauksessa Seitsemän vinkkiä viestintään Piilaaksossa viestintäjohtaja Heidi Lemmetyinen kertoo omia kokemuksiaan siitä, miten amerikkalainen markkinointiviestintä eroaa suomalaisesta:. Yhdysvaltalaislukija siis tarvitsee vakuuttuakseen vahvoja väitteitä, rohkeaa hehkutusta ja monisanaista maalailua. Tämä on hyvä muistaa tekstejä käännettäessä.

Sama pätee tietenkin myös vastaavan tekstin suomentamiseen, mutta vastakkaisesta näkökulmasta. Aiemmassa artikkelissamme 10 vinkkiä sujuvaan suomentamiseen neuvommekin näin:.

Siinä missä amerikkalaisviestintä suosii adjektiiveja ja niiden superlatiiveja, suomenkielisessä viestinnässä panostetaan ilmaisuvoimaisiin verbeihin. Myös muissa kulttuureissa on omaleimaiset piirteensä. Esimerkiksi saksankielisillä alueilla sävy on muodollisempi, ja toimiva markkinointiteksti perustuu enemmän tietoon kuin tunteisiin. Ruotsissa taas ollaan avoimia ja epämuodollisia, ja siinä missä suomenkielinen teksti menee suoraan asiaan, ruotsalainen tyyli on ilmavampaa ja jutustelevampaa.

Pelkkien sanojen kääntelyn sijaan on siis huomioitava myös tyylin ja sävyjen lokalisointi. Toki tekstin tulee olla myös muutoin sujuvaa ja uskottavaa, eikä kohdekulttuurille ominaisia piirteitä ole syytä liioitellakaan. Lemmetyinen tosin huomauttaa blogitekstissään, ettei suomalainen Piilaaksossa yksinkertaisesti pysty esiintymään liian rehentelevästi!

Jos mahdollista, kansainvälistyvän yrityksen kannattaa ottaa rekrytoinneissaan huomioon myös työntekijöiden kulttuurintuntemus. Ei ole huono idea palkata syntyperäisiä kielenpuhujia, jotka voivat tuoda yritykseen paitsi kielietua myös arvokasta tietoa muista kulttuureista. Jos kohdemaan viestintäkulttuurin tuntemusta ei löydy oman yrityksen sisältä, on erinomainen valinta antaa markkinointitekstit ammattikääntäjän käännettäväksi.

Lue tästä lisää syitä, jotka kääntävät vaa'ankielen käännösalan ammattilaisen suuntaan. Koneet tulevat ja kääntävät kieltä, siinä missä ne myös kirjoittavat uutisjuttuja, ajavat autoa, tekevät lääketieteellisiä diagnooseja ja säveltävät musiikkia. Sitä ei tarvitse epäillä.

Kyse on enää siitä, mitä kieliä, millaisia tekstejä ja miten hyvin ne milläkin aikataululla oppivat kääntämään. Olemme saaneet lukea, että konekääntämisen — kuten muidenkin tekoälysovellusten — kehitys perustuu neuroverkkoihin ja koneoppimiseen. Mitä se selväkielelle kääntäen tarkoittaa?

Entä milloin voimme odottaa koneen kääntävän sujuvasti myös suomea? Neuroverkot ovat tietokoneisiin ohjelmoituja rakenteita, jotka kykenevät oppimaan niille esiteltyjen aineistojen lainalaisuuksia.

Neuroverkkojen oppiessa asioita yksiköiden välisten yhteyksien voimakkuus muuttuu. Ihmisen tavoin neuroverkko oppii esimerkin voimalla. Käännösälyn tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että kun järjestelmälle kerrotaan yhden lauseen käännös kielestä toiseen, se osaa tämän perusteella päätellä miljoonien vastaavien rakenteiden käännökset molempiin suuntiin.

Toisaalta neuroverkko voi oppia kääntämään myös sellaisia kielipareja, joiden käännöksiä sille ei ole esitelty. Tässä se käyttää epäsuorasti muista kielipareista oppimaansa tietoa. Sanotaan, että kääntäjän työssä kolme olennaisinta tekijää ovat konteksti, konteksti ja konteksti.

Juuri kyvyttömyys tulkita kontekstia onkin tähän mennessä tehnyt käännöskoneista melko hyödyttömiä. Niillä ei ole ollut keinoja tunnistaa useista mahdollisista käännösvastineista juuri sitä, joka on kulloiseenkin käyttöyhteyteen sopiva.

Neuroverkoilla on kuitenkin potentiaalia oppia käyttämään kontekstia vihjeenä ihmiskääntäjän tapaan. Silloin ne pystyvät tekemään ratkaisunsa sen perusteella, millaisia asioita tekstiympäristössä käsitellään.

Neuroverkkoihin perustuva kääntäminen vaatii tietokoneilta siksi paljon suorituskykyä, että käytännön sovelluksia on saatu odottaa melko pitkään. Nyt niitä kuitenkin on alkanut ilmestyä. Neurokäännöstekniikkaa kehittävät tällä hetkellä ainakin Google, Microsoft, Kantan ja Lilt.

Yleisesti edistyneimpänä pidetään ensiksi mainitun GNMT Google Neural Machine Translation -järjestelmää; toisaalta muiden toimijoiden erilaisia tekniikoita yhdistelevissä ratkaisuissa on niissäkin omat hyvät puolensa erityisesti ammattikäyttöä ajatellen. Google ilmoitti GNMT-järjestelmänsä julkaisusta vuoden lopulla. Tämä järjestelmä pystyy tulkitsemaan kokonaisia lauseita sen sijaan, että se pilkkoisi tekstin pienempiin osiin ja tarjoaisi niiden käännöksiä. Uuden systeemin tuottamien käännösten kielioppi on aiempaa luonnollisempaa.

Vaikka ihmiskääntäjän työtä vastaavaa jälkeä ei edelleenkään luvata, virheiden määrän kerrotaan vähentyneen 55—85 prosenttia tärkeimmissä kielipareissa.

Englannin lisäksi mukana ovat tässä vaiheessa ranska, saksa, espanja, portugali, kiina, japani, korea ja turkki. Suomen kieli ei ole rakenteeltaan helpoimmasta päästä, mikä tietysti osaltaan hidastaa sen konekäännöskehitystä. Ehkä sitäkin suurempana kantona kaskessa on kuitenkin kielemme puhujien vähäisyys.

Pieni kielialue tarkoittaa pientä markkina-aluetta —  ja niin kauan kuin käännösteknologioiden kehitys ohjautuu taloudellisin motiivein, Suomi ja suomi eivät varmastikaan ole ykköskohteita. Siihen, että kone kääntää suomea sujuvasti, on arvioitu kuluvan vielä useampia kymmeniä vuosia. Pikaratkaisuksi suomen kääntämiseen neuroverkkotekniikasta ei siis taida olla. Tulevaisuuden teknologioiden rantautumista kieli- ja käännösalalle on yhtä kaikki kiehtovaa seurata.

Kehitys ei ole lineaarista, joten vaikka nykytilanteen saavuttaminen kesti 60 vuotta, tulevina vuosina kehitystä voi tapahtua enemmän kuin kuluneina vuosikymmeninä yhteensä. Kääntämisessä termeihin ja käsitteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota — useistakin syistä. Aivan omanlaistaan asiantuntemusta ja tiedonhakutaitoa tarvitaan käännettäessä erikoisalan tekstejä kielestä toiseen, mutta yleiskielisenkin tekstin käsitteiden kääntämisessä on näkökulmia, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi.

Tekstin teema eli se, mistä aiheesta tekstissä puhutaan, rakentuu usein termien ja käsitteiden ympärille. Siksi ne ovat ymmärrettävyyden kannalta erityisen tärkeitä. Jos jokin tekstin avainkäsitteistä on käännetty yksiselitteisen väärin, koko tekstin merkitys jää pahimmillaan hämärän peittoon. Sanakirjoista on toki käännettäessä apua, mutta niistäkään käännöstä ei auta valita umpimähkään.

Jos ensin mainittu käännös vieläpä päätyy otsikkoon, koko tekstin tulkinta lähtee hakoteille jo ensi metreillä. Entä sitten tämän kirjoituksen otsikko? Tekniikan termit voivat olla joskus maallikon näkökulmasta yllättäviäkin — esimerkiksi torninosturin vaunua kutsutaan ammattislangissa joskus kissaksi. Sitä vastoin puhtaasta käännösvirheestä oli kyse tapauksessa, jossa hydraulipumpusta puhuttaessa ram oli käännetty männän sijaan pässiksi. Pässiesimerkki on tietysti äärimmäinen. Kuitenkin myös pienemmän mittaluokan käännösvirheet tai epätäsmällisyydet voivat vahingoittaa yrityksen toimintaa rapauttamalla sen uskottavuutta.

Siksi on olennaista, että käännettäessä keskeiset termit tunnistetaan ja niille valitaan sopiva vastine. On esimerkiksi tiedettävä, milloin audit ei ole mikä tahansa tarkastus tai katselmus vaan määrämuotoinen arviointi, auditointi.

Ja huomattava, että junassa brake shoe ei olekaan jarrukenkä , vaan jarrutönkkä. Yrityksen viestinnän on vakuutettava asiakkaat siitä, että sen edustajat tietävät, mistä puhuvat.

Siksi on tärkeää varmistaa, että asioista käytetään alalle vakiintuneita nimityksiä kaikessa ulospäin tarkoitetussa viestinnässä, myös käännösteksteissä.

Useimmat yritykset ja tuotteet ovat epäilemättä verkossa — mutta löytyvätkö ne sieltä niillä hakusanoilla, joita potentiaaliset asiakkaat hakukoneeseen naputtelevat? Löydettävyyden varmistamiseksi on hyvä, jos esimerkiksi verkkokaupan tuotekuvauksia käännettäessä suodaan ajatus tai pari myös sille, millaisia sanoja asioista oikeassa elämässä käytetään. Vaikka työkalun virallinen nimitys sanakirjan mukaan on ruuvitaltta , käytännössä sitä kutsutaan tavallisemmin ruuvimeisseliksi.

Toisaalta valittaessa glove -sanan käännösvastinetta työvaateaiheiseen tekstiin voidaan miettiä, etsisikö työmies tai -nainen käsiensä suojaksi todennäköisimmin käsineitä , sormikkaita , hansikkaita vaiko ehkä hanskoja.

Verkkosivukäännöksiä voidaan myös hakukoneoptimoida kääntämisen yhteydessä; jos asia on ajankohtaista, kysy lisää. Synonyymien eli useiden samaa tarkoittavien sanojen käyttö voi verkkotekstien tapauksessa parantaa löydettävyyttä.

Joskus kuitenkin yhtenäistä yritys- tai tuotekuvaa halutaan rakentaa kaikilla rintamilla, myös kielenkäytön ja sanaston tasolla. Silloin karsitaan variaatiota ja pyritään johdonmukaisuuteen. Systemaattisesti tehtynä tämä voi tarkoittaa tyylioppaiden ja termistöjen luomista. Trendikkyyttä tavoitteleva aamiaistuotteita markkinoiva yritys voi esimerkiksi linjata, että sen tuotetta kutsutaan kaikissa yhteyksissä granolaksi eikä muromysliksi , vaikka kyseessä on käytännössä sama asia.

Yksittäisten termien sijaan viestintäohjeissa voi myös painottua yleisen äänensävyn huomioiminen. Jos yritys haluaa esiintyä helposti lähestyttävänä, sen käyttämän kielen on oltava rentoa. Silloin vaikkapa sanan web luonteva suomennos on netti tai joskus verkko , harvemmin WWW tai Internet.

nainen bunda painot

: Nainen bunda painot

NAINEN HAKEE SEKSISEURAA EROTIIKKA SIVUT 618
THAI ESCORT HELSINKI JULKKISTEN ALASTONKUVAT Leijonien Kim Väisänen innostuu myös testaamaan tuotetta! Jos kun­nat nyt pääs­tä­vät yk­si­tyi­set val­taa­maan omat mark­ki­nan­sa, maa­kun­ta­päät­tä­jien on lo­pul­ta lä­hes mah­do­ton­ta päät­tää yh­tei­sis­tä pal­ve­luis­ta, kos­ka kent­tä on jo val­miik­si mii­noi­tet­tu. Pohjoisesta tulee kuivattu haukituote, josta saa helposti päivän proteiinitarpeen täyteen. Voit täydentää raporttia eläke- ja verovelkatodistuksella. Lop­pu­tu­los ei vält­tä­mät­tä ole tar­koit­ta­nut yh­tä juh­laa.
Nainen bunda painot 585
Takapillu finland sexwork 185
Neekeri nussii amateur cumshot Sanotaan, että kääntäjän työssä kolme olennaisinta tekijää ovat konteksti, konteksti ja konteksti. Pieni juuta­lais­valtio on selviytynyt 70 vuotta sodasta toiseen. Käytännössä tulkin käyttäminen liikeneuvotteluissa on siis välttämätöntä, samoin tekstimateriaalien käännättäminen japaniksi. Suomen Keskus­ta­nuoret tukee Jirka Hakalaa keskustan puolu­e­sih­tee­riksi — "vakuuttanut rohkeilla visioillaan". Ve­ro­eu­rot­kin va­lu­vat suu­rel­ta osin luul­ta­vas­ti muu­al­le.
Japani ei nimittäin ole testimarkkina eikä oikea areena kansainvälistymiskokeiluille, vaan sinne vaaditaan kypsyyttä ja pitkäjänteistä sitoutumista. Esimerkiksi saksankielisillä alueilla sävy on muodollisempi, ja toimiva markkinointiteksti perustuu enemmän tietoon kuin tunteisiin. Uuden systeemin tuottamien käännösten kielioppi on aiempaa luonnollisempaa. Kuvaus Pyydä lisätietoja tuotteesta. Verkkosivukäännöksiä voidaan myös hakukoneoptimoida kääntämisen yhteydessä; jos asia on ajankohtaista, kysy lisää.

Nainen bunda painot -

Tiina Ropo tietää, koska hän lukeutuu Suomen harvoihin Japaniin suuntautuvan liiketoiminnan asiantuntijoihin. Kuitenkin myös pienemmän mittaluokan käännösvirheet tai epätäsmällisyydet voivat vahingoittaa yrityksen toimintaa rapauttamalla sen uskottavuutta.